Stichting Energy4All

Waarom de Stichting Energy4All?

Een aantal redenen:

 • Nog maar weinig mensen zijn bekend met de ernst van (energie)stofwisselingsziekten
 • Vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar geneesmiddelen voor energiestofwisselingsziekten;
  prof. dr. Jan Smeitink houdt zich bezig met dergelijk onderzoek, en de manier waarop hij dat doet verdient extra ondersteuning.
 • In 2003 bedacht Jan Smeitink Pop4Kids, een concert voor zieke en gezonde kinderen, om aandacht te vragen voor energiestofwisselingsziekten en om daarvoor geld in te zamelen. Hij deed dit met groot enthousiasme en het concert werd erg goed ontvangen. Het kreeg meteen ondersteuning van de CliniClowns.

Daardoor ontstond het idee om vanuit het concept van Pop4Kids veel meer te doen. Reden waarom de Stichting Enegry4All dit jaar in het leven is geroepen.

Wat is het doel van de Stichting?

 • Het inzamelen van geld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de achtergrond van energiestofwisselingsziekten om geneeswijzen te ontwikkelen.
 • Het organiseren van activiteiten ten behoeve van patiënten die lijden aan energiestofwisselingsziekten.
 • Het geven van voorlichting over energiestofwisselingsziekten.

Hoe wil de Stichting dit doel verwezenlijken?

 • Door het organiseren van activiteiten met, rondom, voor en ten behoeve van kinderen.
 • Door gebruik te maken van netwerken van mensen (ambassadeurs) die bereid zijn het doel van de Stichting te ondersteunen.
 • Door het ondersteunen van particuliere initiatieven.
 • Door het geven van voorlichting.

De Stichting zal binnenkort voorzien zijn van een CBF-keurmerk, waardoor iedereen er zeker van kan zijn dat al hetgeen de Stichting doet verantwoord is, zodat iedereen met een gerust hart een donatie kan doen.

Alle geldmiddelen van de Stichting zullen worden besteed aan onderzoek door Jan Smeitink en zijn medewerkers, zodat zij hopelijk binnen enkele jaren een geneesmiddel hebben gevonden tegen energiestofwisselingsziekten.

Meer informatie en het doen van donaties is mogelijk via de site van Stichting Energy4All.